Bağlamsal bankacılık nedir?

Bağlamsal bankacılığın amacı, işletmelerin finansal ihtiyaç ve davranış analizini yaparak onların ihtiyaçlarına uygun kişiselleştirilmiş finansal hizmet teklifinde bulunmaktır. Bunun için finansal hizmet sağlayıcının uygulamasında bir algoritma geliştirilir ve uygulanır. Bu algoritma, kullanıcının davranışını analiz eder ve ondan öğrenir.

Bağlamsal banka ile Contextual Erp (Bağlamsal Erp) algoritmaları, talep edilen finansal ürünleri analiz eder ve bunları işletmenin içinde bulunduğu sektör değerleri ile karşılaştırır. Bu yöntem ile Contextual Erp yazılımı bir finansal danışmana benzer şekilde, işletmeye kurumsal finansman için faydalı ipuçları ve teklifler sunulmasını sağlar.

İhtiyaçlar ve öneriler otomatik olarak oluşturulur. Kullanıcı deneyimi kişiselleştirilmiştir. Bu banka inovasyonu ile finansman teklifleri doğru yerde, doğru zamanda ve yüksek kalitede sunulmaktadır.

Bağlamsal bankacılığın hedefi, kurumsal finansman için alternatif finansman seçeneklerini de değerlendiren bir platformu işletmelerin hizmetine sunmaktır.

Sonuç olarak; bağlamsal banka işletmelere yalnızca aradıkları şeyi göstermez, olabilecek tüm alternatifleri gösterir.

Bağlamsal bankacılık için özel olarak tasarlanmış olan yapay zekâ destekli Contextual Erp uygulaması, dikey satış ve çapraz satışı optimize etmek için bu yeniliği kullanmaktadır. Bu aynı zamanda müşterinin bir kullanıcı olarak, kendisi için daha yüksek bir katma değer elde etmesini sağlar. Bütün bunlar, yapay bir finansal danışman olan Contextual Erp nin anlayışı temelinde yapılır.

Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler için Bağlamsal Bankacılığın ve Bağlamsal Erp’nin Önemi:

Küçük ve orta ölçekli şirketlerin genellikle kendi finansman uzmanları yoktur. Şirket ne kadar küçükse, kişisel bir finansal danışmana olan ihtiyaç o kadar büyük olur. Danışman, sektöre bağlı olarak kurumsal finansman konusunda önerilerde bulunmalıdır. Dolayısıyla, mali müşavirlerin üzerinde büyük bir baskı oluşur. Contextual Erp uygulamasının yapay zekâ algoritmaları şirketin finansal durumunu analiz eder, finansal ihtiyaçlarını belirler ve bağlamsal bankacılık algoritmalarına talepleri iletir. Bağlamsal iş modeli sayesinde ürün ve hizmet akışkanlığı, şirket ile banka arasında oluşan dijital bağlama kanalları üzerinden otonom olarak sağlanacağından, şirketin ayrıca finansal danışmanlığa olan ihtiyacı da ortadan kalkacaktır.

Contextual Erp uygulaması sadece talep eden ile gerçekleştirilen işlemleri değil, aynı zamanda belirli bir endüstrinin finansal karakteristik sayılarının ve farklılıklarının anlaşılmasını da içerir. Örneğin her endüstrinin farklı muhasebe yöntemleri vardır. İnşaat sektöründe faturalar resmi bir kabulden sonra kapatılırken, çevrimiçi mağazalarda siparişin hemen ardından kapatılır. Hem finansman gereksinimleri hem de likidite kıtlıklarının anlaşılması, ön finansman gereksinimleri ve faturalandırma yöntemleri, küçük ve orta ölçekli şirketler için kurumsal finansmanın planlama güvenilirliğini etkiler.

Bu geniş hedef kitlesi, kişiselleştirilmiş tavsiyeyi gerektirir. Endüstriler ne kadar farklıysa, optimal finansman planları da o kadar farklıdır. Kurumsal finansman, bankaların yenilik yapmasını gerektirir. Contextual Erp uygulaması, yalnızca finansal danışmanların çalışmasını ve müşteri ihtiyaçlarını anlamasını kolaylaştırmaz. Ayrıca, kullanıcılarının tekliflerini ve çevrimiçi deneyimini kolaylaştırır. Bu sayede finansman sektöründeki süreçler daha verimli hale gelmektedir. Danışmanlık daha hızlı ve daha kolay. Contextual Erp uygulaması, özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler için bankaların yeniliğidir. Hedeflenen kurumsal finansmanı sağlar. Bu yapay finansal danışmanın çalışma saatleri yoktur. Gelecekte, bağlamsal banka ve bağlamsal erp yenilikleri ile sizi karşılıyor olacak.

Teknoloji, dijital çağda Bağlamsal Erp ve Bağlamsal Bankacılığı mümkün kılıyor.

Teknolojideki gelişmeler, bağlamsal etkileşimi desteklemektedir. Blockchain teknolojisi gibi araçlar, finansal veri alışverişini daha güvenli hale getirir. Yapay zekâ uygulamaları, kullanıcıların davranışsal eğilimlerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. Büyük miktarda veri, daha hızlı alınabilir ve değerlendirilebilir. Böylece her kullanıcı için bir bağlam vurgulanır. Kullanıcıya neredeyse talep üzerine nitelikli tavsiye verilir. Kullanıcı tarafından sağlanan daha fazla bilgi, bankaların müşteri ihtiyaçlarını daha da iyi anlamalarına yardımcı olur.

Bağlamsal bankacılık, bir ilk değerlendirmeden sonra durmaz. Contextual Erp uygulaması, yapay finansal danışman ile kullanıcının davranışı ve bilgilerini platforma kaydeder. Teklifi kullanıcı için optimize eder ve bağlamsal kanal üzerinden bankaya iletir. Bağlamsal bankacılık, müşteriyi gerçek zamanlı veriye dayalı bilgiyle daha iyi anlar. Onu bir sektöre atar ve içinde bulunduğu sektörün ortalama değerleri ile karşılaştırır.

Yapay zekâ, kullanıcı için kurumsal finansman teklifini anında optimize eder. Muhtemelen yapay finansal danışman, kısa süre içerisinde kullanıcının ihtiyaçlarını kullanıcının kendisinden daha iyi anlayacaktır. En nihayetinde, endüstrinin çözümleri nasıl uyguladığını biliyor. Verilerden elde edilen bilgi, kullanıcının yararına kullanılır. Bütün bunlar gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Süreçler ve karşılaştırmalı değerler Contextual Erp yazılımı içerisinde sürekli olarak değerlendirilir.

Bankaların kurumsal finansmandaki yeniliği olarak bağlamsal bankacılık, Contextual Erp yazılımı ile finansal portallara gerçek zamanlı entegrasyonunu sağlar. Böylece, fiziksel finansal danışmanlar hem yapay bir desteğe hem de müşterileri için daha fazla zamana sahip olurlar.

"Uygun olduğu durumlarda, yapay mali danışman yakın zaman içerisinde kullanıcının ihtiyaçlarını kullanıcının kendisinden daha iyi anlayacaktır."

Alaettin Oruç

Dijital kurumsal banka kavramı: Contextual Erp platformu nasıl yapılandırılmıştır?

Contextual Erp Platform, Bağlamsal Bankacılığın kurumsal finansman tedariki konusunda iyi destek sağlayabileceği gerçeğine dayanmaktadır. Gerçek danışmanların insani temasını vazgeçilmez görüyoruz. Bu banka yeniliği, yetkin finansal danışmanlarımızı daha verimli ve aynı zamanda daha yapay olarak akıllı hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bağlamsal bankacılığın finansal uzmanlarımızın bilgi ve deneyimiyle birleşiminin, şirketlere bu özel ekstraları verebileceğine inanıyoruz. Şirketlerin son derece yetkin, profesyonel tavsiyeler ve piyasadaki en iyi teklifleri almalarını sağlıyoruz.

Contextual Erp, size bir dizi borç finansmanı teklifinde optimize edilmiş çözümler sunar. Şirket kredileri, sabit kıymet kiralama, faktoring, depo finansmanı veya satın alma finansmanı gibi finansman çözümlerini değerlendirir. Böylece bir yanda küçük ve orta ölçekli şirketler, diğer yanda finansörler arasında dijital köprü platformu oluşturuyoruz. Ayrıca, bağımsız ve son derece yetkin finansal danışmanlar sağlıyoruz. Bağlamsal bankacılık yardımıyla Contextual Erp'in finansal danışmanları size online hizmetler sunmayı bekliyor. Contextual Erp’in finansal danışmanları size hızlı ve interaktif hizmet vermeyle birlikte Bağlamsal bankacılığın avantajlarından yararlanmanızı sağlar.

Vizyonumuz: Her türlü kurumsal finansmanı ele alan bir platform.

Bağlamsal bankacılığı bir sonraki seviyeye taşıyacağız. Burada yapay zekanın yaklaşımları bizi daha da ileriye götürmeli. “Daha yüksek, daha hızlı, daha ileri” sloganı doğrultusunda iş süreçleriniz daha da optimize edilecek. Finansörlerle daha fazla bağlantı oluşturacağız. Talep eden firmaların verileri otomatik olarak işlenecektir.

Finansörlerle olan bağlantıyla birlikte bu, şirketlerin piyasadaki finansman teklifleriyle daha da iyi koordine olmalarını sağlayacaktır. Bağlamsal bankacılık, finansman ihtiyaçlarını aktif olarak belirlemelidir. Mevcut veriler ve koordinasyon temelinde, bağlamsal banka proaktif olarak kurumsal finansman için teklifler üretmelidir.

Mali müşavirlerimizin hizmetleri daha da iyi ve güvenilir hale gelecektir. Bağlamsal bankacılığın ilerlemesini ve fırsatlarını tüm borç finansmanı araçlarıyla birleştirecek ve zenginleştireceğiz. Bu; yapay zekâ desteğiyle merkezî ve kapsamlı, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş ve optimize edilmiş bir kurumsal finans platformu oluşturmamıza yardımcı olacak.

Contextual Erp'in KOBİ'ler, bankalar ve danışmanlar için katma değeri hakkında.

Contextual Erp platformu tüm katılımcılara derin bir katma değer sunar. Hızlı ilerleme çağında bankalar bile inovasyonu ihmal edemez. Contextual Erp bu anlamda ilerliyor. Ortaklarımızı başarıya teşvik etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Küçük ve orta ölçekli şirketler, Contextual Erp'in yardımıyla şimdiden bağımsız ve yetkin tavsiyeler buluyor. KOBİ'lere sadece kurumsal finansmanlarının stratejik planlamasında danışmanlık yapmıyoruz. Ayrıca, birçok geniş kapsamlı iş birliği ile KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarının başarılı bir şekilde karşılanmasını mümkün kılıyoruz. Şeffaflık, verimlilik, güvenilirlik ve bireysel borç finansmanı sağlayıcılarından bağımsızlık, hizmetlerimizin temel taşlarıdır. Bankalar, leasing şirketleri, faktoring şirketleri ve FinTech'ler gibi finansörler iş birliği ortaklarımızdır.

Contextual Erp, finansörlere yeni ve modern bir satış kanalına erişim sağlar. Banka inovasyonumuz, finansörlere nitelikli müşteri adaylarına erişim sağlar. Bunu yaparken, finansman sorgularının piyasanın sunduğuyla en uygun şekilde eşleşmesini sağlıyoruz. Kredi itibarı da dahil olmak üzere çerçeve koşullar, önceden kontrol edilir. Bu şekilde, finansman işlemleri için yüksek derecede güvenlik ve aynı zamanda finansörlerin süreçlerinde daha fazla verimlilik sağlıyoruz.

Contextual Erp, finansal danışmanların verimliliklerini büyük ölçüde artırmalarını sağlar. Contextual Erp, talebi arz ile otomatik olarak eşleştirerek ve ilgili sektördeki deneyimi dikkate alarak akıllı koordinasyon sağlar. Ayrıca, derinlemesine arka plan bilgileri sağlanır. Bu sayede Contextual Erp'in finansal danışmanları, arz ve talebi verimli bir şekilde bir araya getirebilir. Böylece her iki taraf da hızlı bir şekilde kurumsal finansmanın istenen sonucuna yönlendirilir.

Bağlamsal Bankacılığın Geleceğini.

Teknolojinin değişim hızı bizi dijital bir geleceğe götürüyor. Bazı büyük şirketler ve büyük bankalar biraz hareketsiz ilerliyor olsa da inovasyonu hızlı ve verimli bir şekilde ileriye götürenler, genç start-up'lar ve FinTech şirketleridir. Buna göre, bağlamsal bankacılıktaki gelişmeleri de tahmin ediyoruz. Kurumsal finansmanda arz ve talebin akıllı bir kombinasyonu hiçbir şekilde nihai hedef değildir. FinTech'ler deneyimli piyasa katılımcılarını baskı altına alır. Günümüzde inovasyon, müşterileri kazanmak veya elde tutmak için gereklidir.

Bağlamsal bankacılık giderek daha önemli hale gelecek. Kullanılan algoritmalar giderek daha karmaşık ve optimize hale geliyor. Gelecek daha da fazla yenilik, fırsat ve verimlilik getirecek. Contextual Erp korkmuyor ve durmuyor. Sizi yanımıza almaktan mutluluk duyarız.