Süreç Yönetimi

Yeni Çağ Müşterileri için Dijital Bağlamsal Bankacılık Platformu

Süreç Yönetimi

Süreç yönetimi, bir kurumun performansının sürekli olarak iyileştirilmesini sağlayan ve süreçleri temel “varlık” kabul eden bir yönetim disiplinidir.

Süreç, aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisidir. Olay ve hareketlerin tek noktadan yönetilmesi süreç yönetim modülü tarafından sağlanır