Varlık Yönetimi

Yeni Çağ Müşterileri için Dijital Bağlamsal Bankacılık Platformu

Varlık Yönetimi

Kurumsal varlık yönetimi, operasyonel varlıkları ve ekipmanı korumak ve denetlemek için kullanılan modüldür, sistem ve hizmetlerin bir birleşimidir.

Varlıkların yaşam döngüsü boyunca kalitesini ve kullanımını optimize etmeyi, verimli çalışma süresini artırmayı ve operasyonel maliyetleri azaltmayı amaçlar.

Kurumsal varlık yönetimi, iş yönetimi, varlık bakımı, planlama ve zamanlama, tedarik zinciri yönetimi ve çevre, sağlık ve güvenlik girişimlerini de içerir.