Teklif Yönetimi

Yeni Çağ Müşterileri için Dijital Bağlamsal Bankacılık Platformu

Teklif Yönetimi

Teklif yöneticileri, projeler için mevcut veya potansiyel müşterilere teklif vermekten sorumludur. Bir teklif yöneticisi, bir proje için teklifin doğru zaman ve finansal parametreler dahilinde sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayacak ve müşteri ile olan ilişkiyi yönetecektir. Teklif yöneticisinin vermiş olduğu teklifler sistem tarafından düzenlenir ve sonuçları takip edilir.