E-SGK

Contextual erp API'leri ile zaman tasarrufu, verimlilik artışı ve etkin bir yönetim sağlanmaktadır.

Contextual e-SGK nedir?

Contextual ERP İnsan Kaynakları modülü üzerinde çalışan; işe giriş ve işten ayrılış işlemi gerçekleşmiş çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda bildirimleri gerçekleştiren ve yapılan bildirimlerin SGK’dan sorgulanmasını sağlayabilen, Contextual ERP Ar-Ge Merkezi’nde özel olarak geliştirilmiş yazılım çözümüdür.

SGK İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgesi Nedir?

İşverenlerin işe almış olduğu her bir çalışan için Sosyal Güvenlik Kurumu‘na yaptığı bildirime, SGK İşe Giriş Bildirgesi denilmektedir. 5510 sayılı kanun çerçevesinde işveren her bir çalışan için SGK İşe Giriş Bildirgesi vermek mecburiyetindedir. Bildirim işe başlama tarihinden «1» gün öncesinde yapılmış olmalıdır. Resmi tatile denk gelen zamanlarda ise sonraki ilk iş gününde bildirim gerçekleşmiş olmalıdır.

Benzer şekilde işverenin işten ayrılan çalışan için de Sosyal Güvenlik Kurumu’na kanunlarla belirlenmiş olan yasal süre içerisinde bildirim yapması zorunludur. Bildirim, işten çıkış tarihini takip eden «10» gün içinde gerçekleştirilmelidir.

Temel İşlevler

  • SGK işe giriş ve işten ayrılış bildirimlerini Contextual ERP içerisinden elektronik olarak gerçekleştirme
  • TCKN bilgisi ile bildirim sorgulama
  • SGK işe giriş ve işten ayrılış bildirimleri için PDF dokümanlarının görüntülenmesi, yazdırılması ve/veya indirilmesi
  • Aynı anda birden fazla bildirim yapabilme
  • Kuruma bildirimi gerçekleşmeyen işe giriş ve işten ayrılışlar için tanımlanan dağıtım listelerine istenen sıklıkta e-posta ile bildirim gönderilmesi
  • Contextual ERP ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında çift taraflı entegrasyon

CONTEXTUAL BANKING PLATFORM

e-SGK’nın İş Faydaları

Daha hızlı süreç ve zaman tasarrufu

GK bildirimlerinin e-SGK sisteminden manuel yürütülmesi yerine ‘e-SGK ürünü’ aracılığı ile yönetildiğinden, hem süreç çok daha hızlı gerçekleşir hem de sorumlu personel zamanından tasarruf sağlanır.

Uyumluluk ve hata minimizasyonu

Manuel bildirimde olabilecek takdim, tehir ve benzer hataların önüne geçilerek yasal uyumluluk tam olarak sağlanır ve kurum için konuyla ilgili tüm riskler minimize edilmiş olur.

Arşivleme ve bilgiye kolay erişim

Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilen tüm bildirimler için SGK tarafından verilen referans no’larına geriye dönük olarak Contextual ERP sistemi içerisinden ulaşılarak kontrol edilip raporlanabilir; bildirge çıktıları edinilebilir.

Maliyet tasarrufu

e-SGK bildirimlerinizde hız, zaman ve hataların minimize edilmesi ile dolaylı yoldan maliyet kazanımını sağlar.