Teminat Yönetimi

Yeni Çağ Müşterileri için Dijital Bağlamsal Bankacılık Platformu

Teminat Yönetimi

Teminat yönetimi, teminat işlemlerini verme, doğrulama ve tavsiyede bulunma yöntemidir. Teminat yönetiminin temel amacı, teminatsız finansal işlemlerde ortaya çıkan riski azaltmaktır. Bu işlemlerde, bir kredinin sağlanması amacıyla varlıklar ya da mülkler teminat olarak verilmektedir. Verilen teminatlar teminat yönetim modülü tarafından takip edilir ve raporlanır.